land5
ธุรกิจ

อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสลิง 4 ขา?

อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสลิง 4 ขา? สลิงยกนิ้ว 4 ขาประกอบด้วยสี่สายยาวแยกจากกันซึ่งเชื่อมต่อกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จุดเชื่อมต่อเดียวให้ความเสถียรกับห่วงโซ่ทั้งสี่แบบและให้น้ำหนักบรรทุกเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งสามารถช่วยป้องกันการยกของแกว่งและไม่เรียบได้ การออกแบบและสร้างสลิง 4 ขานี้จะเป็นไปตามเหตุผลที่ว่านี่เป็นเครื่องนุ่งห่มที่น่าเชื่อถือและแข็งแกร่งที่สุดในตลาด หลังจากทั้งหมดไม่ได้สี่ความยาวของห่วงโซ่ดีกว่าหนึ่งสองหรือสาม? ในหลาย ๆ กรณีมันเป็นกรณีที่สี่ช่วงของห่วงโซ่เป็นที่นิยมกว่ายกโซ่ยกขาเดียวหรือสองยกยกโซ่ แต่ไม่ได้เสมอ ประเภทอื่น ๆ ของสลิงยังคงมีความสำคัญในการใช้งานและบางครั้งก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการยกน้ำหนักโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่นโซ่ยกสองขามีความชำนาญในการยกแท่งคานหรือท่อ (สิ่งใดที่มีความยาวมากกว่าความกว้าง)
Read More