06-Sod Types How to choose the right sod for your home or business landscaping
บทความจัดสวน

วิธีการเลือกหญ้าสดที่เหมาะสมสำหรับบ้านหรือภูมิทัศน์ของธุรกิจของคุณ

การเลือกชนิดของโซฟาที่เหมาะสมสำหรับบ้านหรือที่ทำธุรกิจของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อคุณไม่คุ้นเคยกับพันธุ์ที่แตกต่างกันของผักสดที่มี มีโอกาสที่คุณต้องการเพียงบางส่วนที่ราคาไม่แพงและบำรุงรักษาน้อยซึ่งจะทำให้ภูมิทัศน์ของคุณสวยขึ้น ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องคุณสามารถหาชนิดของดินที่ดีที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ของคุณ การเลือกชนิดของโซฟาที่เหมาะสมสำหรับบ้านหรือที่ทำธุรกิจของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อคุณไม่คุ้นเคยกับพันธุ์ที่แตกต่างกันของผักสดที่มี มีโอกาสที่คุณต้องการเพียงบางส่วนที่ราคาไม่แพงและบำรุงรักษาน้อยซึ่งจะทำให้ภูมิทัศน์ของคุณสวยขึ้น ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องคุณสามารถหาชนิดของดินที่ดีที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ของคุณ Sod มีหลายสายพันธุ์ เพื่อให้แน่ใจว่าลานของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีชีวิตชีวาคุณจะต้องกำหนดชนิดของต้นหญ้าที่ดีที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมเฉพาะของคุณ พิจารณาบางส่วนของคำถามเหล่านี้เกี่ยวกับการที่หญ้าจะถูกวางไว้: คุณมีที่ดินชนิดใด? ดินที่อุดมไปด้วยหรือคุณมีดินเหนียวหรือเตียงดินทรายหรือไม่? สภาพแสงแดดในพื้นที่มีอะไรบ้าง? หญ้าจะอยู่ในที่ร่มหรือรับแสงแดดโดยตรง? หญ้าจะอยู่ในพื้นที่ที่มีการจราจรสูงหรือไม่? สภาพภูมิอากาศขั้นพื้นฐานของคุณมีลักษณะเย็นสดชื่นหรือเปลี่ยนผ่านหรือไม่? คุณมีการชลประทานพร้อมที่จะรดน้ำใหม่หรือไม่? หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้คุณอาจพบว่าการหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นสนามหญ้าที่โมเดิร์นเทอร์ฟซึ่งสามารถกำหนดชนิดของหญ้าที่ดีที่สุดสำหรับสนามของคุณได้ง่าย การรู้ข้อมูลนี้เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกชนิดของดินที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมในลานของคุณ สำหรับสภาพภูมิอากาศที่เย็นคุณจะได้พบกับประเภทของหญ้าที่สามารถทนต่อความผันผวนของสภาพภูมิอากาศรวมถึงสภาวะแห้งแล้งได้
Read More