team-3373638_1920

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: กุญแจสู่ผลประโยชน์ภายในมากมายในธุรกิจ

บทความนี้อธิบายประโยชน์ภายในที่น่าสนใจที่การรับรอง ISO 9001 มอบให้กับธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จุดประสงค์หลักสำหรับธุรกิจในการบรรลุการรับรอง ISO 9001 คือการรับรองความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น และรักษาขั้นตอนการขายที่สม่ำเสมอสำหรับพวกเขา การรับรองช่วยให้พวกเขาสร้างระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ที่ดูแลกระบวนการและอินพุต/ซัพพลายทั้งหมด รับจดทะเบียนบริษัท  เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการปลายทางได้รับการจัดส่งอย่างมีคุณภาพ ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพที่มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของธุรกิจ ถือเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับองค์กรในการปรับปรุงศักยภาพด้านคุณภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า ยอดขาย และผลกำไร

แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงที่เป็นไปได้ของการมีใบรับรอง แต่ก็มีประโยชน์ภายในโดยอ้อมหลายอย่างในลักษณะเดียวกันที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นในระยะยาว

ต่อไปนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ภายในที่การรับรอง ISO 9001 สามารถมอบให้กับองค์กรได้

การเก็บบันทึกหรือการจัดทำเอกสาร

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001 คุณต้องจัดทำเอกสาร QMS ของคุณอย่างพิถีพิถัน ทุกอย่างเกี่ยวกับ QMS ของคุณ รวมถึงขั้นตอน พารามิเตอร์คุณภาพ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อพนักงานควรได้รับการบันทึกไว้ ไม่ได้เป็นเพียงเงื่อนไขที่จำเป็นของมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังจำเป็นเพื่อให้พนักงานทราบถึงบทบาทของตนในการดำเนินงานของ QMS เอกสารช่วยอย่างมากเพราะรักษาความสอดคล้องของ QMS เมื่อเวลาผ่านไป สามารถระบุความคลาดเคลื่อนใด ๆ กับขั้นตอนที่จัดทำเป็นเอกสารได้อย่างรวดเร็วและผู้รับผิดชอบที่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย

การปรับปรุงการสื่อสารภายใน

องค์กรส่วนใหญ่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างมากในการจัดการ และนั่นคือการปรับปรุงการสื่อสารภายใน การนำ QMS ไปปฏิบัติในองค์กรต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของพนักงาน จากทุกแผนกหรือทุกกระบวนการ พวกเขาจำเป็นต้องร่วมมือกันทุกวันและแบ่งปันความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ QMS อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ พนักงานยังต้องสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูง ส่งรายงานอย่างสม่ำเสมอ และขอแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงขั้นตอน QMS กล่าวโดยสรุป การรับรองจำเป็นต้องมีการนำระบบการจัดการแบบเดียวกันมาใช้ซึ่งส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทาง

เพิ่มความตระหนักในความรับผิดชอบในการประกันคุณภาพ

ด้วย QMS ที่เป็นทางการ ทุกคนตั้งแต่บุคลากรระดับบนสุดไปจนถึงระดับย่อยและพนักงานระดับล่างตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ เนื่องจาก QMS ที่บันทึกไว้ระบุว่าพนักงานควรปฏิบัติตามบทบาทของตนอย่างไรและควรโต้ตอบกับหน้าที่ต่างๆ ของ QMS อย่างไร พนักงานจึงมีความรับผิดชอบมากขึ้น การตรวจสอบภายในเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการรับรอง ISO พวกเขาทำให้พนักงานได้รับสิทธิ์ใน QMS มากขึ้นและช่วยปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อแสดงการปฏิบัติตามผู้ตรวจสอบอย่างครบถ้วน

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

องค์กรที่มี QMS ที่สอดคล้องกับ ISO 9001 สามารถเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในประสิทธิภาพการดำเนินงานในช่วงเวลาต่อมา เมื่อคุณต้องการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างต่อเนื่อง พนักงานของคุณ (โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ) ควรตรวจสอบและประเมินกระบวนการที่ QMS ควบคุมเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ พวกเขายังควรวัดตัวชี้วัดคุณภาพที่สำคัญหรือพารามิเตอร์ความสำเร็จเพื่อดูว่ามีการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง มีกลไกอย่างต่อเนื่องสำหรับการตรวจสอบกระบวนการในองค์กรของคุณ ซึ่งทำให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่มากขึ้นและช่วยเอาชนะปัญหาในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

การแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการประกันคุณภาพของคุณด้วย ISO 9001 QMS ช่วยรักษาตำแหน่งทางการตลาดของคุณ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณ และทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณ ด้วยเหตุนี้ ประสิทธิภาพการขายและความภักดีของลูกค้าจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บทความฟรีมีประโยชน์ภายในมากมายที่ธุรกิจของคุณจะรับรู้ในภายหลังด้วยการใช้งาน QMS ประโยชน์ภายในทั้งหมดเหล่านี้ของการรับรอง ISO 9001 บ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สองประการ – การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและการประหยัดต้นทุนสำหรับธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณแข่งขันได้มากขึ้น แต่ยังรับประกันการเติบโตที่สม่ำเสมอด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพ